logo


Njesia Administrative Dajç

Komuna Dajc-Lezhe

Web: http://www.komunadajc.org/

                Informacion I pergjithshem mbi te dhenat e Komunes.

Komuna Dajç

                                              Kryetar :Gjergj Doçi (PD)

                                                       TERRITORI

Sipërfaqja : 35.2 km.

Koordinatat gjeografike janë ‘N, 19 ° 36 dhe “42 ° 55 E.

Temperatura mesatare në verë është 30-37 gradë Celsius dhe në dimër 00-10. Ditë mesatare diellore janë 292 në vit.
Qendra e komunës është fshati Dajç

                                                     DEMOGRAFIA

Popullsia (Nëntor 2011) : 7091 banorë,kurse Maj 2012 rreth 7128

Dndesia :201 banorë/km2

Familje(Nëntor 2011) : 1813,kurse Maj 2012 — 1816 familje.

Komuna e Dajçit përfshin një pjesë të rëndësishme të trevës së Zadrimës, banorët e së cilës kanë ruajtur me fanatizëm fenë e krishterë e katolicizmit, (mendohet të jetë vendosur drejtpërdrejt nga Shën Pali në shekullin e 1, ndërsa ai kaloi nëpër trojet shqiptare). Zadrima është e njohur për prodhimet e saj shumë të mira të fermave të qumështit, djathi, kos, milks dhe gjalpë (i veçantë është rritja e gjelit të detit) Në këtë komunë ndodhet edhe ish-aeroporti i Gjadrit. Në mes të qytetit kalon lumi Gjadër, mbledhjen e ujrave të ujitjes dhe burime të tjera ujore.

 

Komuna Dajç,perbehet nga 7 fshatra

Dajçi,rreth 1677 banore

Gjadri, rreth 2150 banore

Grashi,rreth 933banore

 Maba,rreth 1020 banore

 Dragusha,rreth 417banore

 Kotrri,rreth 588 banore

 Zojzi,rreth 343 banore

Te dhena keto te marra gjate muajit maj 2012. Nr.i familjeve sipas fshatrave eshte:Dajçi-432,Gjadri-568,Grashi-242,Maba-255,Dragusha-101,Kotrri-147,Zojzi-71.gjithsej  1816 familje.

 

 

 Shtrirja gjeografike.

 

Rajoni I Zadrimes,ka shtrirje ne dy qarqet veriore te vendit,Shkoder(Bushat,Vau I Dejes,Hajmel)dhe Lezhe(Dajç dhe Blinisht).I gjithe rajoni shtrihet ne nje siperfaqe rreth 349 m2,ku sip. me e madhe ndodhet  ne qarkun Shkoder ( 68 % e territorit) dhe vetem 32% ne qarkun e Lezhes.

 

-Rajoni I Zadrimes ku ban pjese dhe komuna Dajç, ka shtrirje ne dy qarqet veriore te vendit,Shkoder(Bushat,Vau I Dejes,Hajmel)dhe Lezhe(Dajç dhe Blinisht).

Kjo shtrirje ka nje sip.rreth 349 km2,ku sip.me e madhe ndodhet ne qarkun Shkoder(68% e territorit)dhe vetem 32% ne qarkun e Lezhes.

-Nder objektivat e Komunes Dajç,perfshihen infrastruktura dhe sherbimet publike:

1-Infrastruktura Bujqesore: permirsimi I kanaleve te kullim-vaditje.

2-Infrastruktura Rrugore: Ndertim dhe asfaltim I rruges Dajç-Koterr,Dajç-Dragushe dhe sistemim te qendrave te fshatrave te komunes.

3-Infastruktura Mjedisore:Permirsimi I ambjenit,ne menaxhimin e mbetjeve urbane dhe planifikimin urban.

4-Sherbime te tjera publike:Sigurimi I telefonise fikse dhe mbulimi me internet I gjithe zones.

 

                                Nr.i familjeve sipas fshatrave

 

Fshatrat Janar 1991 Janar 2009 Shtesa ose pakesim
Gjader 2063 2084 +21
Gramsh 850 908 +58
Mabe 923 999 +76
Dragushe 459 413 -46
Koterr 517 551 +34
Dajç 1450 1600 +150
Zojz 304 333 +29
Gjithsej 6566 6888 7846

 

Sip. e tokes neper familje fermere te çdo fshati.

 

Fshatrat Familje fermere Sip.e tokes ne ha per çdo familje fermere Sip mes.per anatare te familjes ha
Gjader 559 1.36-2.72 0.34
Zojz 78 1.36-2.72 0.35
Grash 233 1.36-2.73 0.36
Mabe 252 1.36-2.74 0.37
Dragushe 98 1.36-2.75 0.38
Koterr 142 1.36-2.76 0.39
Dajç 420 1.36-2.77 0.40
Totali 1782

 

                             Llojet dhe racat e kafsheve

 

Emertimi Raca x.% Raca x,% Raca x,% Raca x,%
Lope Laremane Xhers Kryqezuar Vendit
Dele Merinos Bardhoke Rude
Dhi sana francese kryqezuar
Tjeter


 

                             Njesite e artizanatit ne zone

 

Fshatrat Mullinj Baxho Perp.vaji Perp.bime mjeksore Tjeter
Gjader 1 1
Zojz 1
Grash 1
Mabe 1 1
Dragushe 1
Koterr
Dajç 2 1
Totali 5 5

 

 

Te dhene te tjera te nevojshme:

1.Largasia ne km e qendres se komunes me Tiranen dhe me qendren e çdo fshati te kesaj komune.

Dajç- Tirane  83 km

Dajç- Lezhe  15 km

Dajç- Grash 5 km

Dajç- Mabe 2.5 km

Dajç- Dragushe 3 km

Dajç- Zojz 7.5 km

Dajç- Gjader 8.5 km

Dajç- Koterr 3.5 km

 

2.Llojet kryesore ete bimeve(te egra,perfshi barishtet,shkurret dhe druret) qe rriten ne zone


– Terfile te ndryshme

– Hithra

– Talle

– Gram

– Grozhel

– Ferra

– Plepa

– Qeperiza

– Frasher

– Vill

– Thane

– Shelgje

           3.Llojet kryesore te kafsheve dhe shpendeve te eger te zones.

Lepuj,Dhelpra,Iriq,Lunderza,Thelleza,Turtulli,Gjelaca,Dallendyshe,Trumcaku,Bilbili,Shkurteza,   Ujku.

 

4.Llojet kryesore te bimeve mjeksore dhe eterovajore qe ka zona,mundesisht dhe sasite e tyre.

Hither,Kamomil,Sherbele,Dellinje,Lule terfili,Gjeth delli.

 

                  5.Numri I lokaleve private sipas llojeve dhe kategorive

– Ushqimore 19

– Bar- Bufe 18

– Industriale 8

 

                           6. Numri I dhe lloji I makinave te zones

– Komiona 16

– Kamionçina 13

– Furgona 22

 

Nje liste me fermeret me te perparuar(duke shenuar edhe fushen e aktivitetit kryesor te fermes se tyre)

–       Kole Ndoka, Fshati Gjader Gjedhe 13

–       Llesh Shtjefni, Fshati Grash Gjedhe 14

–       Kole Gjoni,Fshati Dajc Gjedhe 13

–       Nikoll Kovaçi Fshati Dragushe Gjel Deti 1500

–       Gjon Zefi Fshati Mabe Gjel Deti 1300

–       Zeke Sh.Gazulli Fshati Dajç Dele 150+Dhi 80

–       Kole Huba Fshati Dajç Blete 70

–       Hil Hila Fshati Gjader Blete 80

–       Jake Brruku Fshati Grash Vreshte 1.2 ha

–       Kole Ndoci Fshati Grash 0.7 ha

–       Paulin Rrozhani Fshati Mabe Vreshte 1.4 ha

 

                                Burimet ujore te disponueshme ne zone.

–       Lumi Drin

–       Lumi Gjader

–       Glina

–       Numri dhe niveli I shkollave te fshatrave te komunes

–       Ne Komunen tone egzistojne 7 shkolla nga te cilat 2 jane te mesme,70 mesues dhe 990 nxenes.