logo


COSPE

COSPE …
te drejta dhe mundesi te barabarta ne bote!

COSPE (Bashkepunimi per zhvillimin e vendeve ne emergjence) eshte nje shoqate pa qellime fitimi, krijuar ne vitin 1983 ne Firence per te ndihmuar kapercimin e kushteve te varferise dhe padrejtesise shoqerore ne bote. Qe nga nderhyrjet e para te bashkepunimit ne disa vende Afrikane dhe Amerikano Latine, COSPE vazhdon te punoje per realizimin e 190 projekteve ne gati 40 shtete te botes. Qe nga origjina e saj, COSPE vepron ne Itali dhe ne bote per dialogun nderkulturor, per zhvillimin e barabarte dhe te qendrueshem, per te drejtat e njeriut me qellim qe te arrihet paqja dhe drejtesia mes popujve.

Projekti, si  Tipar kryesor i nderhyrjeve tona, si ne Itali ashtu edhe jashte saj, eshte pjesemarrje e popullsive dhe komuniteteve partnere. Qellimi i nderhyrjeve te COSPE per nje zhvillim qe vendos ne qender njerezit nenkupton nje perfshirje te vertete te tyre ne cdo faze te projektit: qe nga identifikimi i nevojave, tek realizimi i aktiviteteve, e deri ne vleresimin e rezultateve.

Fushat e nderhyrjes

  •  Sigurimi i ushqimit
  •  Te drejtat e grave dhe barazia gjinore
  •  Te drejtat dhe pjesemarrja e qytetareve
  • Puna dhe perfshirja ekonomike e sociale
  •  Te drejtat e femijeve dhe te rinjve