logo


Aktivitete per pastrimin

Aktivitete per pastrimin, 24 shtator 2011
COSPE dhe Zadrima Toka Jone, Nderkomunalja Zadrime, Stajke, Gjader, Hajmel, Blinisht, KAc-Narac